Moli i radi

Pravilo svetog Benedikta

Posebno mjestu u Benediktovom životu

Pravilo

U životnom opusu sv. Benedikta posebno mjesto zauzima „Praviloˮ koje je napisao za sve one koji su dijelili njegove životne i vjerske svjetonazore i ideale. Ono sasvim sigurno nije nastalo odjedanput ni naprečac, nego je postupno dozrijevalo u onome koji ga je oformio. Kao plod jednog dugog i ozbiljnog duhovnog puta, velikodušno je ponuđen svima koji u sebi nose duhovnu glad. Svoj završni oblik i puni sjaj dobilo je na Montecassinu (benediktinska opatija). „Praviloˮ je velika knjiga malenog opsega sa 73 kratka poglavlja, koja se po svom utjecaju u zapadnom i kršćanskom svijetu nalazi odmah iza Biblije. To ni ne čudi ako se uzme u obzir da je cijelo prožeto njezinim sadržajem – počevši od Mudrosnih knjiga, zatim Psalama, preko Evanđelja pa sve do poslanica sv. Pavla. Benedikt je bio čovjek dijaloga i zoran primjer učenika koji je otvoren iskustvima onih koji su mu prethodili i koji je spreman učiti iz njih. Među monaškim vrelima iz kojih crpi nadahnuće i građu za svoje „Praviloˮ posebno se ističu Kasijan i Regula Magistri.

Obraćajući se u svom „Praviluˮ čitatelju i potencijalnom vršitelju, na neposredan i prisan način uspostavlja s njim komunikaciju. Odmah na početku, u Proslovu, daje mu do znanja da ovaj poziv i put na koji se odlučuje poći uključuje potrebu rada i sve ono što ga prati. Nužnost rada očituje se na više razina. Prije svega na nutarnjoj, a potom i na vanjskoj. Rad na sebi i rad oko sebe. Rad za Boga i rad za čovjeka. Benedikt u kandidatu želi probuditi želju za stvaralaštvom. Osjećaj i svijest uzvišenosti i ljepote biti i zvati se Božjim radnikom i suradnikom. Ne umanjujući zahtjevnost ovog puta on ga ipak želi za nj. pridobiti predočujući mu veličinu, ljepotu i dostižnost njegova krajnjeg cilja. Dakle, monah je onaj koji radi za Boga i s Bogom. Monaški rad uvijek je shvaćen u odnosu prema Njemu. On, dakle, u sebi nosi duhovnu dimenziju te tako postaje sredstvom posvećenja i preobrazbe. Sebe i svijeta.

Iako nigdje nije eksplicitno izraženo, ipak se s pravom cijeli sadržaj „Pravilaˮ može sažeto izreći binomom moli i radi. Upravo ga je tako i shvatila cijela kasnija monaška tradicija, pa je ono postalo zaštitnim znakom i geslom benediktinskoga reda. Naime, Benedikt poklanja veliku pažnju molitvi, ali jednako tako i radu. Za oboje predviđa vrijeme i zahtijeva da se ono poštuje. Premda molitvi daje laganu prednost, ipak je u stopu prati rad. Svjestan vrijednosti i potrebe jednoga i drugoga, on određuje trajnu izmjenu među njima. Drži da se samo tako može doći k sebi, drugima i Bogu. Izraženo riječima pape Ivana Pavla II.: „Čovjek vjeran Bogu ne smije zaboraviti ono što je ljudsko već mora sačuvati i vjernost čovjeku. Zato dužnosti što ih valja izvršavati vertikalno, a ponajviše se obavljaju u molitvenom životu, moraju se u pravoj mjeri uskladiti s dužnostima što ih traže horizontalni odnosi, a koji se većim dijelom vrše radom.ˮ Samo se tako ispunjavaju one dvije zapovjedi, prema Bogu i bližnjemu, a koje su neodvojive jedna od druge.

Sveti Benedikt ozbiljno je uzimao čovjeka i njegovu ulogu u ovomu svijetu, a njegovo je ostvarivanje vidio u radu. On je sredstvo za samoostvarenje ako ga se obavlja na pravi način, s ispravnom motivacijom i svrhom. Silno je cijenio ljudski rad. Bez iznimke! Jednaku je pažnju poklanjao manualnom i intelektualnom radu. Ništa nije odbacivao, ništa podcjenjivao. Naprotiv, nastojao je uzdići vrijednost ljudskog rada i onoga koji ga obavlja. Na više načina i u svakoj prilici. Vlastitim primjerom i riječju, savjetom i odredbom. Bio je svjestan da rad u sebi nosi posebnu oznaku čovjeka i čovještva, oznaku osobe koja djeluje u jedinstvu drugih osoba te da ta oznaka određuje njegovu nutrinu i tvori samu njegovu narav.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Terms of Service

Privacy Policy

Your privacy is important to us. It is Benedicta‘ policy to respect your privacy regarding any information we may collect from you across our website.

You can read our full Privacy Policy here: https://benedicta.hr/pravila-privatnosti/

Cookie Policy

This website uses cookies in order to provide a better user experience and functionality. By continuing to browse the site you agree to our Cookie Policy.

You can read our full Cookie Policy here: https://benedicta.hr/kolacici/

Terms of Service

By accessing the website at benedicta.hr, you are agreeing to be bound by these terms of service, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this website are protected by applicable copyright and trademark law.

You can read our full Terms of Service here: https://benedicta.hr/uvjeti-koristenja/